اخبار برگزیده

غمی دیگر

باز هم عصر پنج شنبه ای دیگر

باز هم دلتنگی از جنس لیلایی

این دیگر "من" نیستم

"من" ی که تو دوست داشتی

خودش را

شعرهایش را

دلتنگی هایش را

احساسات پنهان شده اش را

حرف های در گلو مانده اش را

که برای بروز شان اصرار می کردی

اما هر حرفی برای من "گفتنی" نبود

اینجا "من" مانده ام و رویای همیشگی "تو"

اینجا عادت کرده ام به بهانه های خشم

‌                                                      اندوه

 ‌                                                     بغض

و

نداشتن همیشگی "تو"

در این روزهای ممتد سکوت و نگاه و تنهایی

میان هیاهوی حرف ها و چشم ها و آدمک ها

.

.

.

حالم با هیچ چیز, خوب نمی شود

وقتی حال "تو" خوب نیست


غمی دیگر

غمی دیگر

غمی دیگر

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها